Archives

Energetika

Zefektivněte vaše projekty pro vývoj a výstavbu investičních celků. Řešení od společnosti Dassault Systemes pro oblast energetiky eliminuje neproduktivní časy při práci s daty a zlepšuje spolupráci a sdílení informací.

Strojírenství

Podpořte výrobu strojů a strojního zařízení s řešením od společnosti Dassault Systemes, které řídí projekty ve výrobě a umožňuje efektivně, rychle a odkudkoliv podporovat návrh, vývoj, výrobu a údržbu strojů a zařízení.

Elektronika a elektrotechnika

Získejte kontrolu nad změnami struktury vašeho výrobku díky komplexnímu řešení pro správu kusovníkových struktur, zvýšení procesní kvality, rychlé a efektivní zpracování změn a jejich zavádění do výroby.

Automobilový průmysl

Díky PLM řešení pro dodavatele automobilového průmyslu získáte přehled nad veškerou dokumentací k výrobku, zkrátíte čas navrhování, snáze provedete jakékoliv změny, rychleji vygenerujete kusovníky, umožníte pracovat na zakázce více lidem současně a eliminujete chyby.

Letectví

S řešením od společnosti Dassault Systèmes pro letecký průmysl urychlíte vývoj a výrobu vašich produktů. Získáte přístup k jedné verzi dat v celém týmu a umožníte souběžnou práci a spolupráci všem účastníkům projektu. Řešení je založené na přísných požadavcích a procesech tohoto segmentu.