sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

CATIA V5 – Pokročilé modelování ploch

Generative Shape Design:

V tomto kursu se naučíte jak vytvořit drátové konstrukční elementy a doplnit existující 3D součásti o obecnou drátovou geometrii a základní plošné operace. Tento modul umožní rovněž návrh jednodušších plošných těles.

 • Úvod do Generative shape design
 • Tvorba drátové geometrie a ploch
 • Operace s drátovou a plošnou geometrií
 • Hybridní modelování (kombinace objemových, plošných a drátových prvků)
 • Modifikace plošných těles
 • Úprava prostředí a chování GS Designu

Požadovaná znalost: kurz CATIA V5 Fundamentals


Healing Assistant:

Kurz pro všechny, kteří pracují s daty z různých CAD aplikací a formátů (CATIA V4, STEP, IGES). Naučíte se migrovat data tak, aby odpovídala požadavkům CATIA V5 na modely. To znamená analyzovat vstupní data a opravovat topologii a geometrii.

 • Úvod do problematiky
 • Komplexní analýza vstupních dat a rozčlenění podle druhu chyb
 • Oprava topologie
 • Oprava geometrie
 • Průběžně cvičení pro všechny školené oblasti

Požadovaná znalost: kurz CATIA V5 Fundamentals, kurz CATIA V5 Generative Shape Design


FreeStyle Shaper, Optimizer a Profiler:

Vytváření pokročilých hybridních tvarů, ověřování a upravování libovolných typů tvaru – od volných stylizovaných povrchů po hladké mechanické tvary.

FreeStyle Shaper je velice silným modelovacím nástrojem užívaným k dynamickým návrhům všech druhů plošných elementů, od stylistických náčrtů k finálním plochám, které jsou připraveny pro výrobní procesy. S použitím tohoto produktu budete schopni tvořit free-form 3D křivky a plochy úplně z ničeho a dynamicky deformovat a analyzovat všechny takto vytvořené elementy.

Budete mít možnost vytvářet a modifikovat tvary křivek a ploch založených na takových elementech, jakými jsou například digitalizovaná data.


 Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás