sales(at)dytron.cz +420 555 531 111

CATIA V5 – Základní školení

V kurzu CATIA V5 Fundamentals se seznámíte se základy ovládání, objemového modelování, tvorby sestav a výkresové dokumentace v CATIA V5.

Obsah kurzu:

 • CATIA uživatelské rozhraní
 • Prohlížení a zacházení s objekty
 • Dokumenty CATIA a pracovní oblasti
 • Materiálové a fyzikální vlastnosti součástí
 • Úvod do modelování (Part Design)
 • Tvorba a vazbení profilů – prostředí Sketcher
 • Tvorba skicově založených operací
 • Aplikace vzhledových operací
 • Operace plošně založené
 • Transformační operace
 • Kopírování operací, powercopy a katalogy – základy
 • Modifikace součástí
 • Popisování součástí
 • Měření
 • Úvod do modelování sestav (Assembly Design)
 • Tvorba a sestavování komponentů
 • Přesouvání komponentů
 • Vazbení komponentů sestav
 • Možnosti modifikace a vizualizace setav
 • Základy navrhování v kontextu setavy
 • Operace tvořené v sestavě
 • Úvod do tvorby výkresů (Generative Drafting )
 • Otevření prázdného výkresu, hlavní pohled
 • Vložení a editace rámečku a rohového razítka
 • Generování pohledů ze 3D do výkresu
 • Změna umístění a vlastností pohledů
 • Kótování, popisy a značky
 • Provádění změn na výkrese a tisk

Požadovaná znalost: operační systém Windows, znalost konstruování.


V kurzu CATIA V5 Expert si rozšiřují znalosti získané v základním kurzu a doplňují se o základy plošného modelování.

Obsah kurzu:

 • Opakování základů z předchozího kurzu
 • Pokročilé metody modelování dílu (Part Design)
 • Part Management (pojem Body a booleovské operace)
 • Tvorba linků mezi modely
 • Základy plošného modelování (Generative Shape Design 1)
 • Tvorba základní drátěné a plošné geometrie
 • Tvorba objemů z ploch
 • Analýza součástí (úkosy, apod)
 • Tvorba 3D poznámek
 • Sdílení informací
 • Tvorba a použití Powercopy, Design table
 • Vytváření a používání katalogů
 • Organizace struktury sestavy (Assembly Design)
 • Tvorba flexibilních sestav
 • Seznamy dílů
 • Analýza sestav
 • Tvorba scén
 • Navrhování v kontextu sestavy
 • Použití skeleton metodiky
 • Vytváření a používaní Publikací

Požadovaná znalost: kurz CATIA V5 FundamentalsPomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

Více o řešení

Jan Mader

Development Department Director, Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.

"Již řadu let se stále častěji potýkáme s rostoucími nároky na kvalitu CAD modelů a také na čas při jejich modifikaci. Kvalitní technická podpora je proto jedním ze základních stavebních kamenů efektivního 3D navrhování v systému CATIA. Tuto podporu nám dlouhodobě zajišťuje firma DYTRON, jejíž pracovníci jsou schopni díky svým zkušenostem okamžitě reagovat na požadavky našich konstruktérů."

Poskytnuté řešení: technická podpora

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás