CATIA

CATIA - 3D CAD software

CATIA jde dnes již daleko za hranice tradičních 3D CAD software a nabízí zkušenost kompletního digitálního produktu, založeného na 3DEXPERIENCE platformě. Trvalý rozvoj je hnací silou společností po celém světě pro tvorbu inovativních a inspirujících výrobků. Inženýrství, návrh, architektura systémů a systémové inženýrství těchto výrobků se stává náročnější. CATIA na tento trend reflektuje a všechny tyto oblasti pro podporu vývoje takových výrobků pokrývá. Oblasti pro podporu vývoje níže:

 

CATIA Design

3D design je velmi důležitá stránka výrobku, jak se říká, chytá přímo za srdce. Úspěšné výrobky jsou ty, které vyvolávají pozitivní emocionální reakce u jejich klientů. Kreativní designéři musí být vybaveni potřebnými softwarovými nástroji, které zajistí emocionální aspekt jejich návrhů a zároveň bezproblémovou spolupráci s technickým oddělením k zajištění plného funkčního rozsahu výrobků.

CATIA usnadňuje následující procesy kreativních návrhů:

 • Průmyslový Design
 • Tvorba ploch třídy A
 • Reverse Engineering

Detailní informace o produktovém portfoliu naleznete na internetových stránkách společnosti Dassault Systemes, případně kontaktujte našeho zástupce, který vám pomůže propojit vaše potřeby s nabídkou CATIA Design produktů.

 

CATIA Engineering

Konstruktéři vybavení 3D modelovacími nástroji získávají přehled o klíčových faktorech kvality a výkonnosti již v počáteční fázi vývojového procesu. Tvorba digitálního prototypu v kombinaci s digitálními analýzami a simulacemi umožňuje vývojovým týmům tvorbu a analýzu výrobku de facto v jeho provozním prostředí. 3D modelování v CATIA umožňuje tvorbu jakéhokoliv typu 3D sestavy pro širokou škálu strojírenských procesů, včetně odlévání a kování, vstřikování plastů, tvorby kompozitních dílů, obrábění, ohýbání, svařování i spojování součástí. Konstruktéři se mohou spolehnout při 3D modelování kompletních produktů v CATIA na funkcionální 3D tolerance a popisy stejně tak jako na kinematickou analýzu.

CATIA usnadňuje následující procesy konstrukčních návrhů:

 • Mechanical design
 • Plošné parametrické navrhování
 • Elektro-mechanické systémy a komponenty
 • Potrubní a hadicové systémy
 • Elektronické systémy
 • Tvorba nářadí a přípravků

Detailní informace o produktovém portfoliu naleznete na internetových stránkách společnosti Dassault Systemespřípadně kontaktujte našeho zástupce, který vám pomůže propojit vaše potřeby s nabídkou CATIA Engineering produktů.

 

CATIA Systems Architecture

Pro zajištění potřebných požadavků na výrobek musí být vystavěna a uplatněna vhodná architektura systému produktu, jedině tak je zajištěna otevřenost, rozšiřitelnost a všestrannost návrhu.

Dassault Systemes nabízí plně integrované řešení pro architekturu, modelování a simulaci produktů. CATIA Systems Architecture zajišťuje sledovatelnost od počáteční definice požadavků až po finální dodávku produktů a jejich podporu. To umožňuje systémovým architektům, konstruktérům, inženýrům a technickým expertům definovat a vymezit strukturu a vzájemné závislosti složitých produktů a výrobků. To urychluje proces inženýrských návrhů od počáteční specifikace, přes vývoj a ověřování až po dodání výrobků ve správnou chvíli na trh.

CATIA usnadňuje následující procesy tvorby architektury systému:

 • Architektura systému
 • Struktura produktu
 • Integrace vzorových částí do návrhu

Detailní informace o produktovém portfoliu naleznete na internetových stránkách společnosti Dassault Systemespřípadně kontaktujte našeho zástupce, který vám pomůže propojit vaše potřeby s nabídkou CATIA Systems Architecture produktů.

 

CATIA Systems Engineering

CATIA Systems Engineering integruje komplexní chování výrobku do jeho definice ve fázi vývoje, což umožňuje zisk virtuální životní zkušenosti a předpověď výkonnosti produktu v reálném světě. K tomu se využívá tzv. DBM funkcionalit (Dynamic Behaviour Modeling) pro návrh produktů i komponentů.

Systémy technických řešení umožňují použít mnoho různých simulačních modelů chování komplexních produktů. Tyto modely obyčejně zřídkakdy spolupracují navzájem a neexistují tedy v jakémsi souhrnném prostředí, aby umožnily "celosystémovou multifyzikální simulaci" celého produktu. Dassault Systemes řešení naopak poskytuje plně integrované prostředí pro modelování systémů, které využívá simulaci týkající se chování jak simulačních modelů, tak i 3D modelu produktu.

Detailní informace o produktovém portfoliu naleznete na internetových stránkách společnosti Dassault Systemespřípadně kontaktujte našeho zástupce, který vám pomůže propojit vaše potřeby s nabídkou CATIA Systems Engineering produktů.