sales@dytron.cz +420 555 531 111

Johnson Controls

Johnson Controls

(dříve Tyco Fire Protection Products)

Výrobce elektronických zabezpečovacích a protipožárních produktů. Společnost má v portfoliu 4500 produktů a 8500 komponent. V roce 2016 se společnost Tyco stala součástí společnosti Johnson Controls.

Problémy/Úzká mísa:

 • Izolovaná IT řešení pro jednotlivé části procesu návrhu a výroby.
 • Komplikované řízení kusovníkových struktur výrobku v návaznosti na velké množství variant a zákaznických modifikací.
 • Předávání informací o výrobkových neshodách a problémů ve výrobě zpět do vývoje.
 • Komunikace mezi jednotlivými vývojovými centry.

Dopady:

 • Manuální přepisování identických informací mezi několika systémy – generování chyb.
 • Odchylky ve struktuře kusovníků mezi výrobou a konstrukcí vlivem manuálního přepisu a rozdílné metodiky (číslování položek kusovníků a jejich zápisu).
 • Manuální proces náročný na čas a obtížně sledovatelný.
 • Rozdílné systémy pro podporu R&D procesu v různých lokalitách způsobovaly obtíže při komunikaci ohledně vývoje nových výrobků.

 

Řešení:

Implementace PLM systému ENOVIA na platformě 3DEXPERIENCE pro podporu procesu zavádění nových výrobků do výroby, jejich změnování a řízení odchylek. V současné době v systému pracuje 80 uživatelů ve 3 vývojových centrech (ČR, Anglie, Německo) a výrobním závodě v ČR.

Přínosy:

 • Nahrazení několika IT systémů jedním centrálním, integrovaným PLM systémem, tzn. eliminace neefektivních časů způsobených přepisováním identických informací.
 • Podpora procesu změnového řízení a procesu zavádění nových výrobků do výroby, tzn. zkrácení času těchto procesů o 30%.
 • Jednotné uživatelské prostředí a on-line přístup k informacím pro všechny uživatele ve všech evropských lokacích.
 • Řízený proces převodu konstrukčních kusovníků na výrobní kusovníky se zaručením jednoznačných informací pro potřeby plánování výroby, tzn. eliminace chyb v kusovnících o 100%.

Pomůžeme vám
s řešením

Co o nás řekli naši zákazníci

Radek Valášek

Vedoucí vývojové skupiny BRANO a.s.

„Hlavní přínos z hlediska konstrukce pro nás byl ten, že máme stoprocentní pořádek v datech. Dříve se stávalo, že si někteří konstruktéři uložili data na svůj lokální disk, pak přišel jiný konstruktér, potřeboval na datech pracovat a vzal si starší verzi. Když jsme přešli na ENOVII, tak toto odpadlo. Veškerá data máme v PLM, takže konstruktér vždy pracuje s poslední verzí dat nebo vidí, že na ní právě pracuje někdo jiný.

Z hlediska projektového vedení je největším přínosem kompletní správa dat. Dokumenty můžeme verzovat, vidíme jejich historii, kdo a jak je měnil, v jakém horizontu. Máme správu úkolů, takže vidím, jestli úkol u někoho „visí“, nebo to jede tak, jak má. Díky ENOVII ušetříme 15 až 20 % času na projekt, což je znatelné."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Marcel Murár

Manažer centra pro vývoj a výzkum společnosti Johnson Controls

"Od nového systému jsme vyžadovali, aby dokázal jednoduchým způsobem sdružit všechna data na jediné místo. Také jsme potřebovali, aby umožňoval specifické nastavení interních procesů, jako ISS, LTB, apod. Z pohledu designu pro nás bylo rozhodující, aby se nový systém přiblížil původním procesům. Všechny tyto požadavky dokázala ENOVIA splnit."

Poskytnuté řešení: ENOVIA, PLM platforma 3DEXPERIENCE

Více o řešení

Radek Kreml

Varroc Lighting Systems, s. r. o.

"Spolupráce se společností DYTRON s.r.o. na vývoji CAD metodiky nám pomohla zmapovat a lépe porozumět konstrukčním postupům při tvorbě CAD modelu a následně je zoptimalizovat a standardizovat.

Velmi přínosné byly znalosti a nasazení experta DYTRONu a jeho strukturovaný, metodický přístup. Aktuálně CAD metodiku s podporou DYTRONu implementujeme a vidíme její potenciál a reálný přínos k zefektivnění konstrukčních prací."

Poskytnuté řešení: Metodiky práce v CATIA, CATIA

Více o řešení

Marek Čtrnáctý

CATIA V5 Team, VOLKE Mladá Boleslav spol. s r.o.

"Před lety jsme hledali způsob, jak rozšířit vlastnosti CATIA V5 a zautomatizovat opakující se činnosti konstruktérů. Rozhodli jsme se pro automatizaci pomocí maker a jako dodavatele jsme vybrali firmu DYTRON. Tato volba se ukázala jako skvělé řešení, u kterého si nejvíce ceníme více než desetiletou úspěšnou historii, skvěle naladěnou spolupráci zadavatele a programátora. Není nad kvalitní a trvalé partnerství."

Poskytnuté řešení: makra, CATIA

Více o řešení

Bohumil Lapka

Manager Product Development, KIEKERT-CS, s.r.o.

„Již řadu let spolupracujeme se společností DYTRON s.r.o, která nám poskytuje komplexní školení pro konstruktéry z oddělení vývoje. Tímto školením procházejí naši nově příchozí zaměstnanci a srozumitelnou formou získají přehled o funkcionalitě softwaru CATIA V5. Každé školení je vždy doplněno o praktické ukázky, které lépe otvírají dveře realitě. Na závěr je určitě třeba zmínit trpělivost školitelů a také to zásadní „ví o čem mluví“.

Poskytnuté řešení: školení, CATIA

Více o řešení

Potřebujete poradit?

Napište nám svůj mail a ozveme se vám

Kontaktujte nás